Oglašavanje na odmorištima za kupače

Odmorište za kupače,  jedinstven je proizvod koji ima dvostruku upotrebnu vrijednost. S jedne strane, odmorište je plažni rekvizit koji kupačima, prvenstveno djeci, starijim osobama i osobama sa smanjenim sposobnostima, pruža određeni nivo sigurnosti u vodi. S druge strane, odmorište za kupače neupitno predstavlja sasvim novi medij u vanjskom, plažnom oglašavanju. Upravo taj spoj vrijednosti daje odmorištu, kao oglasnom mediju, jednu sasvim novu, društveno poželjnu dimenziju.

 
Svima onima koji se u svojim promotivnim aktivnostima koriste vanjskim oglasnim prostorima odmorišta za kupače mogu biti interesantna zbog slijedećeg:
-          odmorište ima dvije površine od 2,5 m2 sa svake strane, što je dovoljno velik oglasni prostor za apliciranje dvije različite  
        promotivne poruke,
-          otisnuta  poruka vrlo je uočljiva i prepoznatljiva (postavlja se na udaljenosti od 20 do 50 m od obale), a zbog stalnog okretanja odmorišta, obje poruke su vidljive i sa širokog dijela plaže,
-          postavljena u razmaku od cca 30 m, odmorišta na plaži djeluju vrlo atraktivno i nesumnjivo privlače pažnju,  a da pri tom ne narušavaju vizuru i druge estetske karakteristike plaže,  
-          vizualni kontakt kupača i posjetitelja plaže s promotivnom porukom je stalan,
-          oglašavanje na odmorištima traje 3 mjeseca, tijekom cijele kupališne sezone.
 
  
S jedne strane, odmorišta vidimo u ulozi glavnog rekvizita u projektu „Odmorišta za kupače - novi aspekt sigurnosti i promocije na plažama Hrvatske", s naglaskom na promotivne sadržaje onih subjekata koji imaju interes za razvojem plaža i poboljšanjem mjera sigurnosti (Ministarstvo turizma, Hrvatska turistička zajednica, itd.).   S druge strane, s obzirom na njihovu atraktivnost i  potencijale,  odmorišta  vidimo i kao novo promotivno sredstvo u funkciji  postojećih i novih korisnika vanjskih oglasnih prostora. 
  
    
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite pismenim ili usmenim putem.

  


_